infrarøde Tørresystemer til overfladebehandling

Læs mere om vores produkter

REDUCERET TØRRETID

ENERGIBESPARENDE

REDUKTION AF CO2 UDLEDNING

INNOVATIVE LØSNINGER

Flammeløs katalytisk infrarød tørring

Netek løser kundernes tørrebehov vedrørende overfladebehandling af træ, metal og plast, behandlet med våd- eller pulverlak, såvel opløsnings- som vandbaserede lakker. Vores infrarøde katalytiske tørring (CIR – Catalytic Infrared Radiation) resulterer i bl.a. kortere tørretid, mindre energiforbrug og reduceret VOC udledning.

 

Teknologien kan leveres med ATEX godkendelse for anvendelse i eksplosionsfarlige miljøer, og kan anvendes uanset materiale og branche. Grundet denne fleksibilitet, kan de fleste ønsker og krav opfyldes.

IR teknologi & tørresystemer

Netek leverer løsninger der anvender gas forsynet infrarød teknologi. Teknologien kan leveres med ATEX godkendelse for anvendelse i eksplosionsfarlige miljøer og kan anvendes uanset materiale og branche, og på grund af denne fleksibilitet, kan de fleste ønsker og krav opfyldes. Netek udvikler konstant teknologi og løsninger til den mest optimale opfyldelse af opgaverne, med fokus på nøgleområder som reduktion af proces tid, energi optimering, og reduktion af emissioner. Netek leverer løsninger, designet i henhold til kundernes krav, og som opbygges af anerkendte kvalitets komponenter.

Fordelene ved at bruge CIR Tørresystem

 • Tørretiden reduceres med op til 80%
 • Energibesparelsen er op til 80%
 • Reduktion af VOC emission på 60%
 • Reduktion af CO2 udledning på 70%
 • Pladsbesparende 40 – 70% for ovn systemer
 • Mobilitet i forbindelse med in-situ CIR behandling
 • Markant forbedring af produktegenskaberne
 • Bedre krydsbinding fra 65% til over 95%
 • Type godkendt (DG-3884)
 • CE – mærket
 • ATEX godkendt (94/9/EC)

Hvem er vores kunder

 • Wind Industrien
 • Olie- og gasindustrien
 • Marine- og værftindustrien
 • Stål- og metalindustrien
 • Træindustrien
 • Maling- og overfladebehandlingsindustrien

Den grønne fremtid

Når vi designer vores produkter, er det vort mål at minimere energiforbruget og øge produktiviteten hos vore kunder. Vores katalytiske Infrarøde tørresystemer er effektive i forhold til traditionelle konvektions baserede tørresystemer. Forbedret produktivitet, reduceret energiforbrug, plads besparelse og betydeligt reducerede CO2, VOC og NOx emissioner, er vigtige egenskaber, som sikrer at investeringen er både lønsom og miljøvenlig.

Derfor virker CIR

 • CIR = Catalytic Infrared Radiation.
 • Bølgelængden for emission af katalytiske infrarøde stråler er  mellem 2 - 10 µm
 • Det bedste optagelsesområde for lak, maling og vand er 6 – 8 µm
 • På grund af den fine overensstemmelse overføres energien effektivt, til det enkelte molekyle i lakken
 • Derved speedes tørreprocessen op
 • Strålerne øger krydsbindingen markant
 • Malingen tørrer indefra og ud

Tid og energiforbrug

Under overskriften “Fra timer til minutter” fortæller Jern- og Maskinindustrien i nr. 51/2002 om den flammeløse, katalytiske infrarøde tørreproces, som nedsætter tørretiden fra flere timer til ganske få minutter, samtidig med at energiforbruget sænkes. Energibesparelser på mellem 30 og 90 % optræder alt efter processens karakter. Det kan betyde at hele produktionslayoutet kan ændres betydeligt og at proceslinje og lagerkapacitet minimeres. Ofte ses betydelige forbedringer af produktegenskaberne som f.eks. forøgede vedhæftnings værdier.