Virksomhedsbeskrivelse

Netek blev grundlagt i 1988, på baggrund af  leverance af udstyr til træindustrien. Vore produkter er kendte over det meste af Europa og der er siden grundlæggelsen fremstillet og opsat mere end 700 maskiner til kunder globalt. Netek startede med udviklingen af det nuværende Gasdrevne Infrarøde (IR) tørringssystem i 2000. I 2003 blev det dokumenteret og godkendt af Carl BRO gruppen som et projekt  med støtte fra Energisysterelsen. Netek’s Gas katalytiske  IR tørring giver en række spændende fordele og  muligheder for produktionsvirksomheder og udstyrsleverandører, der arbejder med tørring og hærdning uanset materiale og branche.

 

I dag er Netek IR System A/S er en virksomhed med kompetencer indenfor udvikling og salg af produkter der anvender gas drevet (naturgas, LPG) IR (Infrarød Radiation) teknologi. Netek sælger og producerer såvel skræddersyede som standardiserede IR løsninger, som leveres til kunder globalt.

 

Gasdrevet IR teknologi finder anvendelse indenfor mange forskellige industrier til tørring og hærdning af coating systemer, tørring, optøning, opvarmning, blødgøring af plast materialer, VOC fjernelse og mange andre formål.

 

Emissioner af NOx, CO2, og VOC reduceres betydeligt med Gasdrevet IR teknologi. Myndighederne stiller ofte krav til omfanget af tilladelig VOC emission, og i mange lande er der indført afgifter på emission af NOx, og derfor er der en stærk motivation for at reducere emissionerne.

 

I forhold til andre kendte metoder er der store besparelses potentialer med hensyn til proces tid, energiforbrug, pladskrav, og derudover opnås ofte forbedringer af de behandlede overflader.

Vision

At sikre, vore kunder og samarbejdspartnere optimale, IR baserede løsninger, ved fortsat udvikling af vore koncepter. Derved sikres grundlaget for en stabil og lønsom virksomhed, med et realistisk vækst potentiale, som vil sikre Netek en præference position blandt medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere.